Projekty 2020


2020-06-15 – 2020-10-30

Mural dla “Zośki”

Dla”Zośki”

Wykonanie muralu patriotycznego na terenie osiedla Teofilów w Łodzi


2020-06-15 – 2020-07-19

Daj Łyka!

Jeż WszystkoZJESZ

Piknik edukacyjny “Daj Łyka” odbył się w niedzielę 5 lipca 2020 w Parku im. Piłsudskiego w okolicach centrum rozrywki. Podczas wydarzenia promowaliśmy zdrowy styl życia przede wszystkim regularne picie wody.


2020-06-15 – 2020-07-26

Olimpiada czyli akcja aktywacja

Młodzi dla jeszcze młodszych

Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu pikniku sportowego dla dzieci i łodzieży


2020-06-15 – 2020-10-30

Pomagaj i się nie bój

Bałucka Grupa Ratunkowa

Zadanie publiczne polegało na zorganizowaniu pikniku sportowego dla dzieci i łodzieży


2020-09-07 – 2020-10-30

Integracja2

1LOp

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów mających na celu integrację młodzieży, rozwój poziomu empatii, tolerancji na drugiego człowieka


2020-09-07 – 2020-09-26

Tradycje Dzieciom. Bawimy sie na ludowo!

Tradycje – Dzieciom

Projekt polegał na organizacji warsztatów on-line dla dzieci, które będą uczyć się przez zabawę w wielu istotnych wymiarach (ruch, taniec , śpiew)


2020-10-01 – 2020-11-28

Nowe Inspiracje – dwudniowe warsztaty integracyjne, edukacyjne i rozwojowe dla grupy wielopokoleniowej ZPiT DOBROŃ.

Folklor Polski – Nowe Inspiracje

Projekt polegał na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów taneczno-wokalnych w formie online, a także na przygotowaniu materiałów w formie elektronicznej (trzy filmy video / trzy grupy tematyczne filmów instruktażowo-rozwojowych zapisane na nośnikach pamięci) dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń


2020-07-06 – 2020-10-30

Od Przedszkola dla Seniora

Od Przedszkola dla Seniora. Niepubliczne przedszkole Kolorowe Klocki w Aleksandrowie Łódzkim

Projekt składał się z kilku warsztatów, w których uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola “Kolorowe Klocki” w Aleksandrowie Łódzkim wraz z rodzinami, dziadkami oraz kadrą przedszkola, a także podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu


2020-06-15 – 2020-10-30

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zadanie publiczne polegało na wydaniu książki zawierającej wspomnienia Tadeusza Kalusińskiego spisane w latach siedemdziesiątych XX wieku, wraz z uzupełniającymi je tekstami opublikowanymi w 1931 r., autorstwa T. Kalusińskiego oraz Wacława Lipińskiego.


2020-07-01 – 2020-08-09

Zupa na Pietrynie: Łączy nas Łódź

Zupa na Pietrynie

Grupa młodych wolontariuszy przygotowała posiłek dla osób ubogich


2020-06-15 – 2020-09-30

Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń!

Towarzystwo “Strzelec”

Zadanie polegało na zrealizowaniu filmu “Lance do boju” przedstawiającego łódzkich bohaterów bitwy warszawskiej i wojny 1920 r. w powiązaniu z twórczości artystyczną tamtego okresu.


2020-06-15 – 2020-09-13

Rodzinnie świętujmy rocznicę bitwy warszawskiej

Razem dla Niepodległej

Przedmiotowe zadanie polegało na organizacji pikniku pod nazwą “Rodzinnie świętujemy rocznicę bitwy warszawskiej”. W jego trakcie przeprowadzono strzelanie z trzech rodzajów broni: pneumatycznej (dzieci w wieku 7-12 lat), sportowej (12-16 lat) oraz ostrej (powyżej 16 lat)


2020-06-15 – 2020-10-30

TRZY KOŁA FORTUNY

Klub Młodych Odkrywców – MAJ

Realizacja atrakcyjnych dla młodego człowieka warsztatów laboratoryjnych


2020-07-01 – 2020-10-30

Roztańczone wnuki, czyli Mamma Mia na Złotnie!

Artystycznie Nakręcenie

Warsztaty i konkursy plastyczno-muzyczne dla mieszkańców łódzkiego osiedla Złotno.


2020-06-15 – 2020-09-30

Warszty techniczne – Młody Technik – Obróbka stli i drewna – Meble ogrodowe od podstaw.

Samozwańcza Złota Rączka Skład

Warszty techniczne – Młody Technik – Obróbka stli i drewna – Meble ogrodowe od podstaw.


2020-08-01 – 2020-10-30

„Szeroko otwieramy świat uczuć i emocji.”

Troskliwe Matki

Przeprowadzenie warsztatów zooterapeutycznych dla dzisci z niepełnosprawnosciami


2020-07-20 – 2020-08-24

Flaga polska na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – ( w dobie pandemii )

Klub Gazety Polskiej Głowno – Stryków

Realizacja projektu zakładała integrowanie społeczeństwa lokalnego wokół symboli narodowych, a w szczególności flagi polskiej, której bezpłatne wręczenie mieszkańcom Głowna i Strykowa miało zachęcić ich do wywieszania flagi biało-czerwonej w najważniejsze święta narodowe, a także poszerzenie wiedzy na ich temat


2020-06-22 – 2020-10-30

Świadomie i aktywnie

Koło Dużych Rodzin Trzy Plus w Lubochni

Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny, działaniach integracyjnych na rzecz rodzin.


2020-09-01 – 2020-10-30

Skwerania Wolnych Dzieci

Stowarzyszenie Są Gorsi

Budowa placu zabaw przez jego młodych użytkowników


2020-06-08 – 2020-10-30

krew oddajesz – gadżety dostajesz, życie ratujesz – i nas promujesz – czyli Mobilne Stoisko Prezentowe

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. Św. Brata Alberta w Łodzi

Rozwój organizacji – projekt nierozliczony


2020-07-01 – 2020-09-30

“Od marzeń do pasji – I brzeziński konkurs latawcowy”

“SKY TEAM” Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej

Projekt polegał na realizacji kilkuetapowego konkursu na budowę modeli latawców dla uczniów brzezińskich szkół podstawowych, gdzie podstawowe kryteria udziału promowały pomysłowość, estetykę wykonania i kreatywność w interpretacji tematu.


2020-07-06 – 2020-09-27

Bieg ku pamięci bohaterów z Orłej

Stowarzyszenie Orła Bez Granic

W dniu 11 września Stowarzyszenie Orła Bez Granic zorganizowało imprezę sportową pn. „Bieg ku pamięci bohaterów z Orłej”. Zawody sportowe wpisały się w przebieg organizowanych, uroczystych obchodów 81. Rocznicy Bitwy w Orłej, które miały miejsce w sołectwie Orła.


2020-06-15 – 2020-10-30

ZIELONA PRZYSTAŃ -początek

Stowarzyszenie Alternatyfka

Wykonane zadanie publiczne to zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły i przekształcenie jej w pełne zieleni miejsce przyjazne nie tylko uczniom placówki, ale także mieszkańcom


2020-06-08 – 2020-06-30

Mania piecze chleb – warsztaty pieczenia w piecu chlebowym na Mani

Grupa nieformalna Chlebomaniacy, patron Stowarzyszenie Są Gorsi

Mania piecze chleb – warsztaty pieczenia w piecu chlebowym na Mani


2020-06-15 – 2020-07-30

Edukacja społeczności lokalnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej

Grupa nieformalna Ochotniczki z Lubowidzy, patron Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzy

Projekt polegał na przygotowaniu cyklu spotkań o szeroko rozumianej tematyce ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy


2020-09-01 – 2020-10-30

Edukujemy i pomagamy

Nieformalna Grupa POMAGAJMY

Spotkania w formie warsztatów edukacyjnych, które prowadzone bęły przez specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i psychoterapii przeznaczone dla uczniów szkół średnich z Pabianic


2020-06-08 – 2020-10-30

Liceum pokoleń

Grupa nieformalna Łączenie pokoleń, patron Stowarzyszenie “Licealista”

Celem zrealizowanego zadania publicznego była poprawa więzi międzypokoleniowych, relacji w rodzinie pomiędzy wnuczkami a ich dziadkami/babciami. Poprzez działania projektowe udało się zapewnić uczestnikom projektu możliwość wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego. Udział w warsztatach umożliwił budowanie dobrych i wspierających się relacji. Dzieci czerpały z wiedzy i doświadczenia dorosłych, nauczyły się traktować ich jako osoby z własnymi potrzebami, którym należy się szacunek, a osoby starsze czuły się potrzebne oraz nabyły nowe umiejętności. Wspólny udział w aktywnościach zaproponowanych w projekcie umocnił więzi między wnukami i dziadkami,


2020-07-01 – 2020-10-30

Frajda dla spragnionych ruchu

Grupa nieformalna Brzezińska Grupa Inicjatywna, patron Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego “Nasz Powiat”

Celem projektu było zorganizowanie zajęć ruchowych dla mieszkańców powiatu brzezińskiego


2020-06-15 – 2020-10-30

Janusz Włodarski – artysta, harcerz, konspirator

Grupa nieformalna Przyjaciele Janusza, patron ZHP Chorągiew Łódzka

Głównym założeniem projektu było zrealizowanie działań służących przybliżeniu harcerkom i harcerzom postaci Janusza Włodarskiego, a zarazem historii łódzkiego harcerstwa okresu konspiracji harcerskiej okresu II wojny światowej


2020-06-15 – 2020-10-15

“Dziedzictwo kulturowe oraz ratowanie regionalnej pamięci Pograbia”

Stowarzyszenie Planeta Grabia

Dziedzictwo kulturowe oraz ratowanie regionalnej pamięci Pograbia – prace modernizacyjne na nekropoliach w gminie Dłutów


2020-06-15 – 2020-10-30

Miejskie skzydła

Fundacja Troska

Udało nam się stworzyć miejsce i warunki, które przyczyniły się do zwiększenia ilości pożytecznych owadów i ptaków. Stworzyliśmy miejsce wytchnienia, wypoczynku i podziwiania naturalnego środowiska zarówno dla osób z niepełnosprawnościami jak i innych mieszkańców miasta


2020-06-15 – 2020-10-30

REALIZOWANIE ZADAŃ REGULAMINOWYCH BRACTWA NIEPOKALANEJ I TELEWIZJI MAKSYMILIAN.

BRACTWO NIEPOKALANEJ MARYI PANNY – PATRONKI MEDIÓW KATOLICKICH I JEJ SŁUG UNIŻONYCH (nazwa krótsza: BRACTWO NIEPOKALANEJ)

Rozwój organizacji


2020-10-28 – 2020-11-18

Patriotycznie zakręceni

Warsztaty patriotyczne “Historia może być ciekawa” zorganizowane we współudziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


2020-10-20 – 2020-11-19

Uliczna Misja Medyczna

Projekt Uliczna Misja Medyczna polegał na dotarciu z pomocą medyczną do osób wykluczonych, wymagających opieki medycznej, które szczególnie teraz w sytuacji związanej z pandemią mają bardzo ograniczony dostęp do skorzystania z takiej pomocy


2020-10-16 – 2020-11-20

Kodować każdy może

Warsztaty z programowania dla uczniów szkoły podstawowej