• Home
  • Konkurs 2022 – Młodzieżowy 1

Konkurs 2022 – Młodzieżowy 1

Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„Młodzieżowe MINIGRANTY – NOWEFIO 2022 dla województwa łódzkiego”​ – Konkurs 2022-1M

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych, zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich, zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego:
<> brzeziński <> łaski <> łódzki wschodni <> pabianicki <> poddębicki <>  rawski <> skierniewicki <> tomaszowski <> zduńskowolski <> zgierski <>  miasto Łódź <> miasto Skierniewice <>

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 3000 zł na wsparcie grupy nieformalnej realizującej działnie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Ogłoszenie konkursu 19 września 2022 roku.

Nabór wniosków trwa od 19.10.2022 od godz. 10:00, do 03.10.2022 do godz. 15:00.
(w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR) +48 502 293 115 e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021–2030