• Home
  • Konkurs 2022 – 2

Konkurs 2022 – 2

Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„„MINIGRANTY – FIO 2022 dla województwa łódzkiego”​ – Konkurs 2022-2”

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych, zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich, zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego: a. brzeziński, b. łaski, c. łódzki wschodni, d. pabianicki, e. poddębicki, f. rawski, g. skierniewicki, h. tomaszowski, i. zduńskowolski, j. zgierski, k. miasto Łódź, l. miasto Skierniewice.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działanie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Nabór wniosków od 01.09.2022 12:00:00 do 22.09.2022 15:00:00

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR) +48 502 293 115 e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021–2030