• Home
  • Konkurs 2022 – 1

Konkurs 2022 – 1


Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„„MINIGRANTY – FIO 2022 dla województwa łódzkiego”​ – Konkurs 2022-1”

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Miejscem realizacji Projektu są następujące powiaty województwa łódzkiego:
a. brzeziński,
b. łaski,
c. łódzki wschodni,
d. pabianicki,
e. poddębicki,
f. rawski,
g. skierniewicki,
h. tomaszowski,
i. zduńskowolski,
j. zgierski,
k. miasto Łódź,
l. miasto Skierniewice.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działanie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły w regulaminie konkursu

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Nabór wniosków trwa od 01.06.2022 10:00:00 do 22.06.2022 15:00:00

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 293 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021–2030


 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich