• Home
  • Konkurs 2019 – 1

Konkurs 2019 – 1


Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„MINIGRANTY dla organizacji z województwa łódzkiego
(Konkurs 2019 – 1)”

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Ogłoszenie konkursu 27 sierpnia 2019 roku.

Nabór wniosków trwa od 28 sierpnia 2019 roku od godz. 09:00, do 30 września 2019 roku do godz. 15:00. (w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

Projekty mogą być realizowane w okresie od 28 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. (szczegóły w regulaminie)

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie AKCELERATORA: www.lao.org.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 293 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich