• Home
  • Konkurs 2018 – 2

Zachęcamy do udziału w konkursie

ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO

„MINIGRANTY dla organizacji z województwa łódzkiego (Konkurs 2018 -2)”

Łódzki Akcelerator Obywatelski to inicjatywa instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
  • zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
  • zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o środki do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej realizującej działnie ze sfery pożytku publicznego – szczegóły
w regulaminie konkursu.

W naborze można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Ogłoszenie kokursu 06 września 2018 roku.

Nabór wniosków trwa od 10 września 2018 roku od godz. 10:00, do 01 pażdziernika 2018 roku
do godz. 12:00.
(w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)

Projekty mogą być realizowane w okresie od 07 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.
(szczegóły w regulaminie)

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie AKCELERATORA: www.lao.org.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem ŁÓDZKIEGO AKCELERATORA OBYWATELSKIEGO:

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 9 lok 35, (siedziba Okręgu Łódzkiego ZHR)
+48 502 293 115
e-mail: info@lao.org.pl

TWÓJ POMYSŁ + NASZE WSPARCIE = GWARANTOWANY SUKCES

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich