• Home
  • Harmonogram konkursów

Harmonogram konkursów

Konkurs 2018 - 1

“Rozwój i wzmacnianie lokalnych wspólnot z terenu województwa łódzkiego poprzez wsparcie młodych organizacji pozarządowych i lokalnych przedsięwzięć wykonywanych przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne”

Konkurs 2018 - 2

MINIGRANTY dla organizacji z województwa łódzkiego”

Konkurs 2018 - 3

„MINI GRANTY dla organizacji z województwa łódzkiego”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich