Wyniki!

Ostatecznie!

Zakończyło się ocenianie projektów konkursu 2018 – 2. W zakładce jest już lista osób, które otrzymały dotację oraz tych, którym się tym razem nie powiodło,

Koniecznie sprawdź!

Wyniki
Życzenia